จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 04 เมษายน 2560
รับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านเลิง สพป.เลย 1
           วันที่ 24 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเลิง สพป. เลย1 นำโดยท่าน ผู้อำนวยการนัยนา ยิ้มชื่น และคณะ เข้าศึกษาดูงานตามบริบท ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ทั้งนี้ท่านผอ.สรัญญา บุดดา ท่านผู้อำนวยการและคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ขับเคลื่อนขยายผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับคณะที่มาศึกษาดูงาน
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860