จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 05 เมษายน 2560
อบรมยาเสพติด โรงเรียนบ้านนาข่า ประจำปีการศึกษา 2559
           โรงเรียนบ้านนาข่า ได้จัดกิจกรรมอบรมยาเสพติดแก่เด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้เท่าทันโทษของยาเสพติด รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการดำเนินชีวิตในสังคม
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาข่า ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860