จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง 











วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2560
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทุ่ม
           กิจกรรมปัจนิเทศโรงเรียนบ้านนาทุ่ม มีการสู่ขวัญนักเรียน และมอบงานประชาธิปไตยในโรงเรียนให้กับประธานนักเรียนชุดต่อไป
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาทุ่ม(นิรวรรณ ภู่พงษ์) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860