จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2560
นำนักเรียนไปทำความสะอาดวัดบ้านท่าศาลาและชมแหล่งเรียนรู้
           นำนักเรียนไปชมแหล่งเรียนรู้และทำความสะอาดวัด
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860