จำนวนผู้เข้าชม 138 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 07 เมษายน 2560
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงร่วมถวายเพล โครงการบรรพชาสามเณร ฯ วัดศรีภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย
           เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ได้ร่วมกับผู้ปกครองถวายภัตตาหารเพลแด่สามเณรและชีพรหมณ์ จำนวน ๙๐ รูป ณ วัดศรีภูเรือ ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860