จำนวนผู้เข้าชม 255 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2560
กิจกรรมรดน้ำดำหัว โรงเรียนบ้านทับกี่ร่วมกับ อบต.อิปุ่ม ประจำปี 2560
           โรงเรียนบ้านทับกี่ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ในวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีวงโปงลางทับกี่สะออนจากโรงเรียนบ้านทับกี่ทำการแสดงในครั้งนี้
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่ ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860