จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านตูบค้อได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายภาษาต่างประเทศ
           โรงเรียนบ้านตูบค้อ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสาระต่างประเทศ โดยครูอาสาสมัครชาวต่างชาติจำนวน 20 คน ในการนี้มีนักเรียนโรงเรียนบ้านตูบค้อ นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหมัน และนักเรียนโรงเรียนบ้านกกจาน ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับความรู้และความสนุกสนาน
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านตูบค้อ ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860