จำนวนผู้เข้าชม 214 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2560
กิจกรรม : CSR โรงเรียนบ้านนาทอง
           กิจกรรม : CSR ของโรงเรียนบ้านนาทอง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสังคม
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาทอง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860