จำนวนผู้เข้าชม 210 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2560
กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น
           วันศุกร์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.5260 โรงเรียนบ้านหนองสนุ่นร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น (นางสาวกรณิการ์ สีทาสังข์) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860