จำนวนผู้เข้าชม 174 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2560
กิิจกกรรมทำบุญกลางบ้าน
            คณะกรรมการหมู่บ้านโคกงามร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนนายปรีชา ทัพใหญ่พร้อมคณะครูและชาวบ้านโคกงามร่วมกันจัดงานทำบุญกลางบ้านที่โรงเรียนบ้านโคกงามเมื่ิอวันที่ ๗-๙มิ.ย.๖๐
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านโคกงาม(นางยุพา พรมโคตรค้า) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860