จำนวนผู้เข้าชม 130 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียน
           วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านตูบค้อได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกพระคุณของครูบาอาจารย์และกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านตูบค้อ ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860