จำนวนผู้เข้าชม 141 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านแก่วตาว และโรงเรียนบ้านแก่งม่วง
           วันพฤหัสบดี ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้นแก่วตาว และโรงเรียนบ้านแก่งม่วง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้น้อมลำรึกถึงพระคุณของครู
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) (จิราภา อำภาคำ) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860