จำนวนผู้เข้าชม 101 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2560
วันต่อต้านยาเสพติด
           โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยจัดให้มีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การให้คำปฏิญาณว่าจะไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มืถุนายน 2560
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860