จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2560
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมร่วมกับวัดและชุมชน
           วันที่ 24 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก โรงเรียนบ้านนาผักก้าม และโรงเรียนบ้านนาเจริญ ร่วมกันบริจาคทำโรงทานลูกชิ้นนึ่งและน้ำดื่ม ในงานวางศิลาฤกษ์หล่อพระ ณ วัดโพนสว่างสามัคคี บ้านเหล่ากอหก ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860