จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2560
ค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ รักษ์ รู้ค่า พลังงานสู่การลดโลกร้อน
           ด้วยโรงเรียนบ้านทับกี่ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาชนบท (องค์กรสาธารณะประโยชน์) ได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ รักษ์ รู้ค่า พลังงานสู่การลดโลกร้อน ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านทับกี่ เพื่อนักเรียนให้มีความรู้และตระหนักถึงการใช้พลังงาน และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่ ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860