จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 08 กรกฎาคม 2560
ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา
           วันที่ 7 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยได้ถวายเทียนจำนำที่วัด ศรีพรหม หมู่ที่ 5 ตำบลโป่ง และ วัดศรีสว่างศรัทธาธรรม หมู่ที่ 11
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860