จำนวนผู้เข้าชม 180 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2560
           คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดโพนชัย และวัดเนรมิตวิปัสสนา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860