จำนวนผู้เข้าชม 179 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
ขยายผลโครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียน
           ขยายผลโครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยทอง มีนักเรียนที่ได้รับการฝึก 129 คน ใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร การทำขนมไทย หลักสูตรการทำสบู่สมุนไพร หลักสูตรการจัดงานเลี้ยง ทั้งนี้ได้วิทยากรจากวิทยาลัยการอาชีพโคกงามให้ความอนุเคราะห์ มาฝึกให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทอง โรงเรียนบ้านร่องจิก โรงเรียนบ้านวังยาว
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860