จำนวนผู้เข้าชม 217 ครั้ง 









วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
           โครงการเพาะเห็ดฮังการีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน"โรงเรียนบ้านนาดี" ได้รับการสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดฮังการี จากศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาดี (นางศรินยา แสนประสิทธิ์) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860