จำนวนผู้เข้าชม 221 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่ม โป่ง อิปุ่ม
           วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายบุญสม โพธิ์เงิน รก.ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มโป่ง อิปุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งเทิง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 75 คน
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง(มัญชรี กุลบุตร) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860