จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 02 สิงหาคม 2560
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
            โรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน กิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ อาทิเช่น ประกวดภาพวาดตัวละครในวรรณคดี สมุดเล่มเล็ก เป็นต้น และมีการแสดงละครในวรรณคดีของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860