จำนวนผู้เข้าชม 190 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 03 สิงหาคม 2560
กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทอง
           กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียนบ้านห้วยทอง ระหว่างวันที่ 3 ถึง 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 63 คน คือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึง 3 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยทอง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860