จำนวนผู้เข้าชม 330 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 08 มกราคม 2561
คณะนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย จำนวน 90 คน "English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนบ้านร่องจิก
           คณะนักศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย จำนวน 90 คน จัดโครงการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข็มแข็งยั่งยืน "English Education พี่น้องสัญจร ครั้งที่ 1" วันที่ 4-6 ม.ค. 2561 ณ โรงเรียนบ้านร่องจิก
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านร่องจิก(การ โกษาจันทร์) ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860