จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2561
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3 เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านทับกี่
           วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วยคณะ ICT ของ สพป.เลย เขต 3 เข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านทับกี่ ซึ่งทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณท่านและคณะเป็นอย่างยิ่งที่เข้าเยี่่ยมและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของทางโรงเรียน
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านทับกี่ ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860