จำนวนผู้เข้าชม 291 ครั้ง วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2562
เว็บไซต์กลุ่มกฎหมายและคดี
            ด้วยทางกลุ่มกฎหมายและคดีได้จัดทำการสร้างเว็บไซต์กลุ่มขึ้นมา ชื่อเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/law-and-litigation-group-loei3/เพื่อให้สาระความรู้ ในเรื่องของกฎหมายระเบียบและอื่น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาตลอดจนบุคคลทั่วไป ที่จะใช้เป็นแนวทางในการทำงานราชการ และประโยชน์ด้านอื่น ๆ ประกอบกับเพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ได้ขอความเป็นธรรมอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาลในการตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชน
[ ผู้ส่งข่าว : กลุ่มกฎหมายและคดี ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860