จำนวนผู้เข้าชม 763 ครั้ง วันจันทร์ที่ 04 สิงหาคม 2555
โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงเป็นตัวแทนสพป.เลย๓นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ทึสพป.เลย ๑
           โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงโดยผู้อำนวยการประหยัด ยศศรี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน สพป.เลย ๓ นำนักเรียนประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม รอบแบ่งกลุ่ม ที่โรงเรียน อนุบาลเลย สพป.เลย ๑ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดโครงงานที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
[ ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้าทุ่งเทิง ]

[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนพระแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรสาร. 0-4289723
ศูนย์ ICT โทร. 0-42891860