เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
เรื่อง: การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2560
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[738] เมื่อ 04 ม.ค. 2560
เรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง,ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[285] เมื่อ 27 ธ.ค. 2559
เรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง,ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[172] เมื่อ 26 ธ.ค. 2559
เรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง,ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติงานธุรการในสถานศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน)
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[999] เมื่อ 24 ธ.ค. 2559
เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
เรื่อง: รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
ข่าวโดย:(บุคคล) อ่าน[313] เมื่อ 24 ธ.ค. 2559
แสดงทั้งหมด