เรียน:
เรื่อง: ผลการคัดเลือก (สัมภาษณ์) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[217] เมื่อ 29 ก.ย. 2560
เรียน:
เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[102] เมื่อ 27 ก.ย. 2560
เรียน:
เรื่อง: การคัดเลือกบุคคลตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[120] เมื่อ 21 ก.ย. 2560
เรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง: โครงการอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) อ่าน[89] เมื่อ 19 ก.ย. 2560
เรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง: แบบติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ สำหรับ สพป
ข่าวโดย:(กลุ่มส่งเสริมการจัดการสึกษา) อ่าน[86] เมื่อ 31 ก.ค. 2560
แสดงทั้งหมด