เรียน:
เรื่อง: ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[32] เมื่อ 10 ส.ค. 2563
เรียน:
เรื่อง: ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการขึ้นบัญชีผู้ผผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[215] เมื่อ 28 มิ.ย. 2563 ด่วนที่สุด
เรียน:
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (เพิ่มเติม)
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[148] เมื่อ 25 มิ.ย. 2563 ด่วนที่สุด
เรียน:
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[422] เมื่อ 23 มิ.ย. 2563 ด่วนที่สุด
เรียน:
เรื่อง: ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 (เพิ่มเติม)
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[222] เมื่อ 16 มิ.ย. 2563 ด่วนที่สุด
แสดงทั้งหมด