เรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง: การรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[25] เมื่อ 07 พ.ย. 2561
เรียน:
เรื่อง: บำนาญ-ต.ค.61
ข่าวโดย:(admin) อ่าน[102] เมื่อ 26 ต.ค. 2561
เรียน:
เรื่อง: ทะบียนจ่ายตรงบำเหน็ดเดือนสิงหาคม2561
ข่าวโดย:(admin) อ่าน[107] เมื่อ 22 ส.ค. 2561
เรียน:
เรื่อง: ทะบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนสิงหาคม2561
ข่าวโดย:(admin) อ่าน[99] เมื่อ 22 ส.ค. 2561
เรียน:
เรื่อง: การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[80] เมื่อ 31 ก.ค. 2561
แสดงทั้งหมด