เรียน:
เรื่อง: ภาษีลูกจ้างชั่วคราว ปี 2562
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) อ่าน[224] เมื่อ 24 ก.พ. 2563
เรียน:
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[103] เมื่อ 31 ม.ค. 2563
เรียน:
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[67] เมื่อ 24 ม.ค. 2563
เรียน:
เรื่อง: รายละเอียด/บำเหน็จรายเดือน/สลิปบำนาญ/ธันวาคม 2562
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) อ่าน[153] เมื่อ 15 ม.ค. 2563
เรียน:
เรื่อง: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[91] เมื่อ 10 ม.ค. 2563
แสดงทั้งหมด