เรียน:
เรื่อง: ประกาศ สพป.ลย.3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[40] เมื่อ 25 พ.ค. 2563
เรียน:
เรื่อง: ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มพัฒนาครู) อ่าน[23] เมื่อ 22 พ.ค. 2563
เรียน:
เรื่อง: ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[40] เมื่อ 22 พ.ค. 2563
เรียน:
เรื่อง: แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[60] เมื่อ 15 พ.ค. 2563 ด่วนที่สุด
เรียน:
เรื่อง: ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[234] เมื่อ 08 พ.ค. 2563 ด่วนที่สุด
แสดงทั้งหมด