เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต,ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง: รายชื่อผู้การสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต,รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง, และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(เลขานุการผอ.สพป.เลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[170] เมื่อ 29 พ.ค. 2560
เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต,ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง: มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (โครงการคืนครูให้นักเรียน)และการคัดเลือกบุคคคเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เลขานุการ ผอ.สพป.เลย เขต 3)
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[48] เมื่อ 24 พ.ค. 2560
เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต,ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน,ลูกจ้างชั่วคราวเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการและตำแหน่งนักการภารโรง
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[105] เมื่อ 24 พ.ค. 2560
เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต,ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง: รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เลขนุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3)
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[189] เมื่อ 09 พ.ค. 2560
เรียน: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต,ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง: รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[152] เมื่อ 09 พ.ค. 2560
แสดงทั้งหมด