เรียน:
เรื่อง: ทะบียนจ่ายตรงบำเหน็ดเดือนสิงหาคม2561
ข่าวโดย:(admin) อ่าน[38] เมื่อ 22 ส.ค. 2561
เรียน:
เรื่อง: ทะบียนจ่ายตรงบำนาญเดือนสิงหาคม2561
ข่าวโดย:(admin) อ่าน[58] เมื่อ 22 ส.ค. 2561
เรียน:
เรื่อง: การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[48] เมื่อ 31 ก.ค. 2561
เรียน: ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง: การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[50] เมื่อ 31 ก.ค. 2561
เรียน: ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากครทางการศึกษา
เรื่อง: กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค. 2561 ณ สพป.ชลบุรี เขต 1
ข่าวโดย:(adminloei3) อ่าน[25] เมื่อ 18 ก.ค. 2561
แสดงทั้งหมด