เรียน:
เรื่อง: หนังรับรองหักภาษีของพนักงานราชการและลูกจ้าง
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) อ่าน[210] เมื่อ 07 มี.ค. 2561
เรียน:
เรื่อง: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[196] เมื่อ 16 ก.พ. 2561
เรียน:
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[156] เมื่อ 09 ก.พ. 2561
เรียน:
เรื่อง: รับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[367] เมื่อ 29 ม.ค. 2561
เรียน:
เรื่อง: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[367] เมื่อ 05 ม.ค. 2561
แสดงทั้งหมด