เรียน:
เรื่อง: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[35] เมื่อ 24 ม.ค. 2563
เรียน:
เรื่อง: รายละเอียด/บำเหน็จรายเดือน/สลิปบำนาญ/ธันวาคม 2562
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) อ่าน[33] เมื่อ 15 ม.ค. 2563
เรียน:
เรื่อง: ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[72] เมื่อ 10 ม.ค. 2563
เรียน:
เรื่อง: การย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กรณีปกติ)ปีพ.ศ.2563
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[224] เมื่อ 07 ม.ค. 2563 ด่วนที่สุด
เรียน:
เรื่อง: ประกาศ สพป.เลยเขต3 เรื่องผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด้กพิการ สำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสพป.เลยเขต3
ข่าวโดย:(กลุ่มบริหารงานบุคคล) อ่าน[172] เมื่อ 18 ธ.ค. 2562 ด่วนที่สุด
แสดงทั้งหมด