ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
07 ส.ค. 2562
เรื่อง : การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2562
เรียน : ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
 การยื่นคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2562
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 07 ส.ค. 2562 เปิด 116 ครั้ง
25 เม.ย. 2562
เรื่อง : รายละเอียด/บำเหน็จรายเดือน/สลิปบำนาญ-เม.ย/2562
เรียน :
 รายละเอียด/บำเหน็จรายเดือน/สลิปบำนาญ-เม.ย/2562
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 25 เม.ย. 2562 เปิด 213 ครั้ง
01 เม.ย. 2562
เรื่อง : การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
เรียน :
 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 01 เม.ย. 2562 เปิด 99 ครั้ง
06 มี.ค. 2562
เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เรียน :
 ดังเอกสารแนบ
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3]
โดย กลุ่มงานบุคคล เมื่อ 06 มี.ค. 2562 เปิด 205 ครั้ง
04 มี.ค. 2562
เรื่อง : ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
เรียน :
 ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัวสำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 04 มี.ค. 2562 เปิด 107 ครั้ง
04 มี.ค. 2562
เรื่อง : ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
เรียน :
 ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 04 มี.ค. 2562 เปิด 61 ครั้ง
01 มี.ค. 2562
เรื่อง : ภาษี-พนง.ราชการลูกจ้างชั่วคราว-ปี-61
เรียน :
 ภาษี-พนง.ราชการลูกจ้างชั่วคราว-ปี-61
[ แนบไฟล์ 1]
โดย admin เมื่อ 01 มี.ค. 2562 เปิด 237 ครั้ง
28 ก.พ. 2562
เรื่อง : แบบยื่นรายการภาษีเงินได้-หัก-ณ-ที่-จ่าย-ปี-2561
เรียน :
 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้-หัก-ณ-ที่-จ่าย-ปี-2561
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย admin เมื่อ 28 ก.พ. 2562 เปิด 126 ครั้ง
21 ก.พ. 2562
เรื่อง : บำเหน็จรายเดือน-ก.พ.62
เรียน :
 บำเหน็จรายเดือน-ก.พ.62
[ แนบไฟล์ 1]
โดย admin เมื่อ 21 ก.พ. 2562 เปิด 56 ครั้ง
21 ก.พ. 2562
เรื่อง : บำนาญ-ก.พ.62
เรียน :
 บำนาญ-ก.พ.62
[ แนบไฟล์ 1]
โดย admin เมื่อ 21 ก.พ. 2562 เปิด 83 ครั้ง
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 319 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-891913 โทรสาร:042-891723