ค้นหาประกาศ :
วันที่ ภาพ หัวข้อ
25 พ.ค. 2563
เรื่อง : ประกาศ สพป.ลย.3
เรียน :
 ประกาศ สพป.ลย.3 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบันชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งจิตวิทยาโรงเรียน ประจำ สพป.ลย.3
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 25 พ.ค. 2563 เปิด 26 ครั้ง
22 พ.ค. 2563
เรื่อง : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3
เรียน :
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 3
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มพัฒนาครู เมื่อ 22 พ.ค. 2563 เปิด 21 ครั้ง
22 พ.ค. 2563
เรื่อง : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3
เรียน :
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 22 พ.ค. 2563 เปิด 37 ครั้ง
15 พ.ค. 2563
เรื่อง : แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เรียน :
 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 15 พ.ค. 2563 เปิด 59 ครั้ง ด่วนที่สุด
08 พ.ค. 2563
เรื่อง : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เรียน :
 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 08 พ.ค. 2563 เปิด 229 ครั้ง ด่วนที่สุด
24 ก.พ. 2563
เรื่อง : ภาษีลูกจ้างชั่วคราว ปี 2562
เรียน :
 ภาษีลูกจ้างชั่วคราว ปี 2562
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2] [ แนบไฟล์ 3]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 24 ก.พ. 2563 เปิด 285 ครั้ง
31 ม.ค. 2563
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เรียน :
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 31 ม.ค. 2563 เปิด 135 ครั้ง
24 ม.ค. 2563
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
เรียน :
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 24 ม.ค. 2563 เปิด 80 ครั้ง
15 ม.ค. 2563
เรื่อง : รายละเอียด/บำเหน็จรายเดือน/สลิปบำนาญ/ธันวาคม 2562
เรียน :
 รายละเอียด/บำเหน็จรายเดือน/สลิปบำนาญ/ธันวาคม 2562
[ แนบไฟล์ 1] [ แนบไฟล์ 2]
โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เมื่อ 15 ม.ค. 2563 เปิด 221 ครั้ง
10 ม.ค. 2563
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง
เรียน :
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง
[ แนบไฟล์ 1]
โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล เมื่อ 10 ม.ค. 2563 เปิด 114 ครั้ง
 หน้า : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / >> >| จำนวน 334 รายการ  
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 โทร:042-810495 โทรสาร:042-810496