วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : บ้านนาลึ่ง  (มีผู้ชม 13 ครั้ง)
  ดังเอกสารแนบ....
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (มีผู้ชม 10 ครั้ง)
  ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้....
วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2559
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านหนองผือ  (มีผู้ชม 60 ครั้ง)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช๑๐๕/๒๙....
วันศุกร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2559
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  (มีผู้ชม 46 ครั้ง)
  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นมีความประสงค์สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดังเอกสารแนบ)....