วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (มีผู้ชม 37 ครั้ง)
  ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาผ่านทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)ประจำปีงบประมาณ2560 จำนวน11โรงเรียน 36 ชุด ด้ว....
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (มีผู้ชม 38 ครั้ง)
  ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้....
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านนาลึ่ง  (มีผู้ชม 71 ครั้ง)
  การประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙....
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : บ้านนาลึ่ง  (มีผู้ชม 57 ครั้ง)
  ดังเอกสารแนบ....