วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  (มีผู้ชม 66 ครั้ง)
  ดังเอกสารแนบ....
วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านป่าสะแข (นันทวรรรณ ศรีแสง)  (มีผู้ชม 57 ครั้ง)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.(ส้วม๔ห้อง) พร้อมลานกีฬาเอนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)(ครั้งที่๒)รายละเอียดดังเอกสารแนบ....
วันพุธที่ 03 มกราคม 2561
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  (มีผู้ชม 54 ครั้ง)
  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.30126 (ดังเอกสารแนบ)....
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
ผู้ส่งข่าว : โรงเรียนบ้านป่าสะแข (นันทวรรรณ ศรีแสง)  (มีผู้ชม 53 ครั้ง)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร สพฐ.๔(ส้วม๔ห้อง)พร้อมลานกีฬาเอนกประสงค์(แบบกรมพลศึกษา)(ดังเอกสารแนบ)....