จำนวนผู้เข้าชม 47 ครั้ง 

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 เรื่องการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
           ประกาศสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 เรื่องการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[ ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ]

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่1

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่2

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่3


[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3
ถนนพระแก้วอาษา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร 0-4289-1860 โทรสาร 0-4289-723
โทร 0-4289-1913

..........................................................................................................................................