จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง 

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคา เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) เอกสารแนบท้าย
           ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Shopping List) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคา เลขที่ ๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓(เพิ่มเติม) เอกสารแนบท้าย
[ ผู้ส่งข่าว : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ]

คลิกอ่านรายละเอียดไฟล์แนบที่1


[ สมัครสมาชิก ]    [ เข้าสู่ระบบส่งข่าว ]    [ ปิดหน้าจอนี้ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต3
ถนนพระแก้วอาษา ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร 0-4289-1860 โทรสาร 0-4289-723
โทร 0-4289-1913

..........................................................................................................................................