รวม Linksน่ารู้
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
ระบบงานข้อมูลนักเรียน    
  DMC 2560-1      
  DMC 2559
  DMC 2558
  DMC 2557      
  DMC 2556      
  DMC 2555-1      
  DMC 2555-2      
         
ระบบงานสารสนเทศ    
  สารสนเทศ EMIS      
  คัดกรองนักเรียนยากจน
  ลงทะเบียนรับ SMART CARD
  วุฒิบัตรออนไลน์      
  ลงทะเบียนอบรม      
         
เอกสารอื่นๆ    
  แบบฟอร์มนักเรียนรายบุคคล
  ปฏิทินจัดเก็บข้อมูล
  แนวทางการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 3 ปี
  user-b-obec
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
 
 
Contact Us : Mail@hotmail.com