ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนระ

แผนปฏิบัตการประจำปี 2554

การรายงานผลการดำเนินงาน 2559

แผนปฏิบัตการประจำปี 2555

การรายงานผลการดำเนินงาน 2560

แผนปฏิบัตการประจำปี 2556

การรายงานผลการดำเนินงาน 2561

แผนปฏิบัตการประจำปี 2557

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2558

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2559

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2560

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2561

 

แผนปฏิบัตการประจำปี 2562

 

 

 

 

 
   

นราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
   บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

   Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
 
 Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859