ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 15755
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3:


เนื้อหาสาระที่มีการจำแนกตามประเภทของเรื่อง


 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 การบริหารงาน1 
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 การปฏิบัติงาน 
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ 
 การส่งเสริมความโปร่งใส 
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 
 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 การปฏิบัติสัมพันธ์ข้อมูล-1 
 การบริหารเงินงบประมาณ 
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการการป้องกันการทุจริต 
 WEB..โรงเรียนคุณภาพฯ 


เนื้อหาสาระที่ไม่มีการจำแนกประเภท