ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16089
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3: เนื้อหาสาระ


แสดงเนื้อหาสาระที่มีใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3:


· แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ)
· ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ (ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ)
· สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
· รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี)
[ ย้อนกลับ ]