ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16088
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   1.โครงสร้างกลุ่มอำนวยการ
   2. คู่มือปฏิบัตงาน
  1.โครงสร้างกลุ่มนโนบายและแผน
  2.คู่มือปฏิบัตงาน 
  1.โครงสร้างงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2.คู่มือปฏิบัตงาน
  1.โครงสร้างกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
  2.คู่มือปฏิบัตงาน 
  1.โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  2.คู่มือปฏิบัตงาน
  1.โครงสร้างกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  2.คู่มือปฏิบัตงาน
  1.โครงสร้างกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  2.คู่มือปฏิบัตงาน
  1.โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  2.คู่มือปฏิบัตงาน
  1.โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภานใน
  2.คู่มือปฏิบัตงาน

1. โครงสร้างกลุ่มกฎหมายและคดี
2.คู่มือปฎิบัติงาน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-05-30 (1035 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]