ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16090
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล2562
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร2562
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร2562
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 2562
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร2562
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ2562
- NEW-หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563


สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-05-30 (1317 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]