ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16090
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงสุจริต2562
   1.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา2562
   2. กลุ่มอำนายการ2562
   3.กลุ่มบริหารงานบุคคล2562
  4.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา2562
  5.กลุ่มนโยบายและแผน2562
  6.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา2562
  7.หน่วยตรวจสอบภายใน2562
  8.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2562
  9 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์2562
!!!!!การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2563
!!!!!ข่าวกิจกรรมที่สอดคล้อง2563

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-05-31 (654 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]