ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16088
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน
 website รร.คุณภาพประจำตำบล             
            

 1.โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย  11.โรงเรียนบ้านร่องจิก  17.โรงเรียนบ้านโคก
 2.โรงเรียนบ้านนาทอง  12.โรงเรียนบ้านปลาบ่า  18.โรงเรียนบ้านกลาง
 3.โรงเรียนบ้านวังยาว  13.โรงเรียนบ้านหนองบง  19.โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
 4.โรงเรียนโคกงาม  14.โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพ 101
 20.โรงเรียนบ้านแสงภา
 5.โรงเรียนบ้านทับกี่  15.โรงเรียนบ้านแก่งม่วง  21.โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก
 6.โรงเรียนบุญลักาณ์อุปถัมภ์  16.โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง  
 7.โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น    
 8.โรงเรียนบ้านหนองผือ    
 9.โรงเรียนบ้านนาหมูม่น    
 10.โรงเรียนบ้านห้วยทอง    
     

สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2019-09-20 (1664 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]