Untitled-2
นโยบายด้านการศึกาษา
 นโยบายสพฐ.ปี 2558
 แผนปฏิบัติราชการสี่ปีสพฐ.
 นโยบายการศึกษาศธ.2558
Untitled-2
สารสนเทศ

Untitled-2
web-link
Untitled-2
web-link
Untitled-2
ข้อมูลการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
174.129.103.100
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 6
174.129.xxx.xxx
62.210.xxx.xxx
62.210.xxx.xxx
62.210.xx.xxx
180.76.x.xx

  ทั้งหมด: 6
Untitled-2
สำรวจความคิดเห็น
ความพึ่งพอใจการบริการ

ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุงผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 26
คำแนะนำ: 0
Untitled-2
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Untitled-2
สถิติเว็บไซต์
Recent Hits:
  • Today: 466
  • Yesterday: 1,887
  • Trend:

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 663
  • 2010: 1,125
  • 2011: 463
  • 2012: 499
  • 2013: 15,502
  • 2014: 503,861
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:87
  • Daily: 2,093
  • Monthly: 63,663
  • Yearly: 763,945
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรม-loei3 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 สพป.เลย 3 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ... 8 รูป อ่าน 25 ครั้ง25027 ต.ค. 2557
 สพป.เลย 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเร... 35 รูป อ่าน 197 ครั้ง197016 ต.ค. 2557
 สพป.เลย 3 ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันท... 12 รูป อ่าน 104 ครั้ง104010 ต.ค. 2557
 สพป.เลย 3 มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนประสบอัคคี... 8 รูป อ่าน 82 ครั้ง82007 ต.ค. 2557
 สพป.เลย 3 จัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจ... 32 รูป อ่าน 200 ครั้ง200001 ต.ค. 2557
 สพป.เลย 3 ร่วมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา สาธารณรัฐฟิล... 10 รูป อ่าน 68 ครั้ง68001 ต.ค. 2557
 สพป.เลย 3 ร่วมเปิดศูนย์ศึกษาอาเซียน + 3 (ประเทศ... 16 รูป อ่าน 78 ครั้ง78028 ก.ย. 2557
 สพป.เลย 3 จัดงานมุทิตาจิต ให้กับบุคลกรในสำนักงาน... 24 รูป อ่าน 107 ครั้ง107026 ก.ย. 2557
 คณะกรรมการกำกับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัดเลยและคณะก... 10 รูป อ่าน 59 ครั้ง59025 ก.ย. 2557
 สพป.เลย 3 ร่วมตรวจสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง สถ... 10 รูป อ่าน 49 ครั้ง49023 ก.ย. 2557
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 สพป.เลย 3 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... 27 รูป อ่าน 257 ครั้ง15 ส.ค. 2557
 สพป.เลย 3 ร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ 8 รูป อ่าน 253 ครั้ง04 มิ.ย. 2557
 สพป.เลย 3 จัดพิธีอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเทคนิคการเตรียมเด็กให้สง... 14 รูป อ่าน 212 ครั้ง29 ก.ค. 2557
 สพป.เลย 3 ร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” 22 รูป อ่าน 201 ครั้ง23 ก.ค. 2557
 สพป.เลย 3 จัดงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 32 รูป อ่าน 200 ครั้ง01 ต.ค. 2557
 สพป.เลย 3 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมน... 35 รูป อ่าน 197 ครั้ง16 ต.ค. 2557
 สพป.เลย 3 การตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลและการยื่นขอรับเงิ... 8 รูป อ่าน 180 ครั้ง17 มิ.ย. 2557
 สพป.เลย 3 ร่วมเปิดศูนย์อาเซียน “ประเทศสิงคโปร์ 16 รูป อ่าน 178 ครั้ง15 ก.ย. 2557
 สพป. เลย 3 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรร... 18 รูป อ่าน 163 ครั้ง20 พ.ค. 2557
 สพป.เลย 3 จัดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 12 รูป อ่าน 152 ครั้ง23 ก.ค. 2557


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โทร.042-891913 โทรสาร.042-89172 3 Mail:loeikht3@gmail.com

themes by loei3