ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 16088
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมLOEI3 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการผู้ทรง... 7 รูป อ่าน 176 ครั้ง176014 ก.ย. 2563
 ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 12 รูป อ่าน 172 ครั้ง172001 ก.ย. 2563
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจ... 10 รูป อ่าน 178 ครั้ง178022 ส.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา พี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงา... 8 รูป อ่าน 174 ครั้ง174022 ส.ค. 2563
 ประชุมวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถน... 8 รูป อ่าน 220 ครั้ง220022 ส.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติรา... 8 รูป อ่าน 132 ครั้ง132019 ส.ค. 2563
 ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย 12 รูป อ่าน 137 ครั้ง137017 ส.ค. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาจริยคุณ 12 รูป อ่าน 155 ครั้ง155016 ส.ค. 2563
 ประชุมการการติดตามการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้น... 12 รูป อ่าน 110 ครั้ง110014 ส.ค. 2563
 ประชุมการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถาน... 8 รูป อ่าน 60 ครั้ง60010 ส.ค. 2563
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน 36 รูป อ่าน 3071 ครั้ง11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุม video Conference  8 รูป อ่าน 2590 ครั้ง16 มิ.ย. 2563
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/... 8 รูป อ่าน 1640 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 ประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ 10 รูป อ่าน 1630 ครั้ง05 พ.ค. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 8 รูป อ่าน 1346 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่  14 รูป อ่าน 1140 ครั้ง08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนต้านทุจริตศึกษา 8 รูป อ่าน 1018 ครั้ง10 พ.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" 10 รูป อ่าน 941 ครั้ง29 ก.ค. 2562
 การจัดงานวันครู 14 รูป อ่าน 925 ครั้ง17 ม.ค. 2562
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้าง... 18 รูป อ่าน 918 ครั้ง27 มี.ค. 2560