ITA-2019

ช่องทางสื่อสาร
หนังสือพิมพ์
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดอย่างไรกับข่าวประชาสัมพันธ์

น่าปรับปรุง
พอใช้ได้
น่าสนใจ
มีความหลากหลายผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 14615
คำแนะนำ: 0
สพป.ลย.3 ยินดีต้อนรับ สู่ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีผีตาโขน

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมLOEI3 :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมการการติดตามการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้น... 12 รูป มาใหม่ อ่าน 38 ครั้ง38014 ส.ค. 2563
 ประชุมการดำเนินงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถาน... 8 รูป มาใหม่19010 ส.ค. 2563
 ประชุมการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2563 12 รูป อ่าน 52 ครั้ง52004 ส.ค. 2563
 อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครู (ครูผู้ช่วย... 10 รูป อ่าน 118 ครั้ง118003 ส.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธ... 8 รูป อ่าน 121 ครั้ง121023 ก.ค. 2563
 อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ปี 2563 18 รูป อ่าน 174 ครั้ง174022 ก.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหา ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่... 6 รูป อ่าน 60 ครั้ง60020 ก.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นการบริหารจัดการโร... 12 รูป อ่าน 144 ครั้ง144015 ก.ค. 2563
 ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุ... 12 รูป อ่าน 135 ครั้ง135015 ก.ค. 2563
 ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำวีดีทัศน์ 6 รูป อ่าน 53 ครั้ง53013 ก.ค. 2563
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 สพป.เลย เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองนักเรียนยากจน 36 รูป อ่าน 2949 ครั้ง11 มี.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมประชุม video Conference  8 รูป อ่าน 2550 ครั้ง16 มิ.ย. 2563
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่2/... 8 รูป อ่าน 1599 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 ประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ 10 รูป อ่าน 1559 ครั้ง05 พ.ค. 2563
 สพป.เลย เขต 3 ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 8 รูป อ่าน 1301 ครั้ง03 ธ.ค. 2559
 สพป.ลย.3 จัดงานทำบุญสำนักงานแห่งใหม่  14 รูป อ่าน 1099 ครั้ง08 ม.ค. 2560
 สพป.เลย เขต 3 อบรมหลักสูตรการขับเคลื่อนต้านทุจริตศึกษา 8 รูป อ่าน 916 ครั้ง10 พ.ค. 2562
 การจัดงานวันครู 14 รูป อ่าน 892 ครั้ง17 ม.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ" 10 รูป อ่าน 892 ครั้ง29 ก.ค. 2562
 สพป.เลย เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"ยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยการสร้าง... 18 รูป อ่าน 884 ครั้ง27 มี.ค. 2560