_PRINT 


ข่าว : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ
สพป.เลย เขต 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.30  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการระดับนานาชาติ ของเขตพื้นที่การศึกษา โดยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี รอบแรก โดยการประชุมมีคณะกรรมการดำเนินการสอบ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา  ครู  ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมภูสวนทราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 291 ครั้ง
วันที่ 07 มกราคม 2563
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:32:45:AM