_PRINT 


ข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด
     การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 3

      วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสมพงษ์ พรมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ในสังกัด และดำเนินการประชุมตามรูปแบบแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม วิทยากร เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน
107 คน รวมทั้งสิ้น 127 คน
ณ ห้องประชุมภูลมโล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
3

 


ข่าวโดย : นางสาวอะสะพฎี ทุมลา
อ่าน 338 ครั้ง
วันที่ 08 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:46:17:AM