_PRINT 


ข่าว : ประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับ สพฐ
ประชุมเตรียมความพร้อม
    วันที่  13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม ต้อนรับ สพฐ 

      เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมภูสวนทราย  สพป.เลย เขต 3 ได้ประชุมการเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมของ  สำนักงานติดตามและประเมินผลการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ. มาตรวชราชการในพื้นที่ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ. 2562   โดยมีวัตถุประสงค์ติดตามนโยบาย  โครงการของรัฐบาลการศึกษาบริบทของโรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียนประชารัฐ  และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
      สพป.เลย เขต 3 จึงได้เชิญผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนที่รับการตรวจ  ผอ.กลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ มาประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ 

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 270 ครั้ง
วันที่ 14 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:35:14:PM