_PRINT 


ข่าว : ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
      วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ประจำปี 2562 ที่สนามสอบ โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ โรงเรียนบ้านทับกี่ โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ โรง้รียนบ้านห้วยมุ่น โดยมีหัวหน้าสนามสอบและคณะให้การต้อนรับ

ข่าวโดย : นางสาวอะสะพฎี ทุมลา
อ่าน 124 ครั้ง
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:48:26:PM