_PRINT 


ข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
   นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมภูลมโล สพป.เลย เขต 3
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การจัดทำแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จำนวน 21 โรงเรียน  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์  บุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมประชุม

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 280 ครั้ง
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:47:25:PM