_PRINT 


ข่าว : ประชุมการทำบันทึกข้อตกลง การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชุมการทำบันทึกข้อตกลง
      นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3  เป็นประธานการประชุม 
การทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด
สพป.เลย เขต 3
   วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3
เป็นประธานการประชุม การจัดทำบันทึกข้อตกลง ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 3 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 26 คน 
และประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่และกรรมการที่ปรึกษา ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ใน ระยะเวลา  1 ปี  ณ ห้องประชุมภูลมโล  สพป.เลย เขต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 380 ครั้ง
วันที่ 08 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:09:00:AM