_PRINT 


ข่าว : การประชุม SUMMER CAMP อาชีพ
การประชุม
 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3
เป็นประธานการประชุม SUMMER  CAMP อาชีพ ณ ห้องประชุม ภูลมโล
สพป.เลย เขต 3
  การประชุม การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก  ในการส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างในช่วงปิด
ภาคเรียนอย่างสร้างสรรค์  ให้เยาวชนใช้โอกาสได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในชื่อโครงการ "ค้นหาตัวตนที่ใช่...พากันไป SUMMER  CAMP อาชีพ" โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 
นางสาวภูมารินทร์  คงเพียร  นายอำเภอด่านซ้าย  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่ม   ศึกษานิเทศก์  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 167 ครั้ง
วันที่ 21 มีนาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:51:12:PM