_PRINT 


ข่าว : สพป.เลย 3 ร่วมสืบสานงานประเพณีสงกรานต์
สพป.เลย
 วันที่ 9  เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหาร สพป.เลย เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รดน้ำขอพรจากนายพิสุทธิ์  แสนเมือง ผอ.สพป.เลย เขต 3 และนายสมพงษ์  พรมใจ รองผอ.สพป.เลย เขต 3
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี
  วันที่ 9 เมษายน 2562  คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ได้รดน้ำขอพรจากนายพิสุทธิ์  แสนเมือง  ผอ.สพป.เลย เขต 3 และนายสมพงษ์  พรมใจ รองผอ.สพป.เลย เขต 3 เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562  เพื่อความเป็นศิริมงคล  เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยงานได้จัดขึ้นบริเวณลานหน้าห้องประชุมภูลมโล  สพป.เลย เชต 3

ข่าวโดย : ประชาสัมพันธ์ เลย 3
อ่าน 205 ครั้ง
วันที่ 10 เมษายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:48:16:PM