วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญจพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ญาณิศา อยู่งาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดี กับ นายอาคม สีพิมพ์สอ ,นางแสงเดือน สุขรมย์ ที่ได้รับการย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 ณ ห้องประชุมตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 3

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม