วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปัญพล แสงคำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3มอบหมายให้ นายปรีชา ทัพใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำข้อมูลสภาพอัตรากำลังของข้าราชการครู พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3